Konferencja poświęcona była przede wszystkim ochronie dzieł sztuki inżynieryjnej.

Jednym z głównych tematów było przedstawienie różnic pomiędzy ekspozycją statyczną a dynamiczną w odniesieniu do zabytków techniki oraz podjęcie problematyki konserwacji i ekspozycji na wolnym powietrzu. W ramach konferencji odbyła się wizyta studyjna w czynnej, zabytkowej parowozowni w Wolsztynie (połączona z przejazdem pociągiem specjalnym na trasie Szreniawa–Wolsztyn). Muzeum Narodowe w Szczecinie reprezentował dr Tomasz Budzan.

www.muzeum-szreniawa.pl