10–12 października 2018, VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska w Szreniawie

10–12 października 2018, VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska w Szreniawie

Konferencja poświęcona była przede wszystkim ochronie dzieł sztuki inżynieryjnej.