Umowę na „Wykonanie naprawy parowozu Px48 nr ewidencyjny 3901 oraz naprawy tendra Pt6x48” podpisano w Koszalinie 11 lutego 2019 r.

Zadanie jest realizowane w ramach koszalińskiego budżetu obywatelskiego z roku 2015. Parowóz został użyczony przez Muzeum Narodowe w Szczecinie do użytkowania Towarzystwu Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej do końca 2035 roku.