W budynku po byłej stacji kolejowej w Ińsku, została otwarta izba pamięci po kolei wąskotorowej.

Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych KADAM, we współpracy z Gminą Ińsko oraz Stowarzyszeniem Miłośników Kolei Wąskotorowych SEMAFOR.